İmperfore Anüs (Anüssüz Doğum)

İMPERFORE ANÜS ( Anüssüz Doğum): MİSKET

Misket Kliniğimize geldiğinde 4 günlük ve genel durumu kötüydü. Aile karnının kardeşlerine göre çok şiş olduğunu gözlemleyip, dışkılama olmadığını fark etmiş. Yaptığımız muayenede anüsünün olmadığı dolayısıyla dışkılama yapamadığı anlaşıldı. Hemen operasyona almamız gerekiyordu aksi halde misket ölecekti.

Misket için yapılacak operasyon, bölgesi ve hastanın cüssesi nedeniyle özel ekipman gerektiriyordu.Bu nedenle O.Ü.Tıp Fakültesinden Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahi bölümlerinden yardım istedik. Hocalarımızın katkısıyla yapılan operasyonla miskete bir anüs yapıldı. Postoperatif dönemi çok zor ve olağan üstü ilgi gerektiren bu operasyon başarıyla sonuçlandı. Misket artık kocaman bir yaramaz.