Perineal Urethrostomy

İzzet 9 yaşında, erkek, tekir bir kedi. 1 yaşındayken  5. kat balkonundan düştü.  Lumbal vertebralarda oluşan kırık nedeniyle paraplajik bir hasta oldu. Aynı zamanda idrar inkontinansı ve fekal gevşeklik problemleri de baş gösterdi.  8 yılın ardından paraplajik bir hasta olması sebebiyle penis ucunda tıkanıklıklar oluşmaya başladı. Bu problem kronik bir hale geldiği için Perineal Urethrostomy operasyonu uygun görüldü. Bu operasyonda penis ve testisler total ekstirpasyonla  alındı. Orifisyum external üretra deri ile anastomoz edilerek yeni yerinde tekrar şekillendirilmiştir. Bu operasyon daha çok kronik Feline Urologic Syndromlu hastalarımızda uygulanan bir operasyondur ve kliniğimizde rutin olarak uygulanmaktadır.