Köpek Hastalıkları

Yaşam; bir canlının bünyesinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal olayların bütünüdür. Sağlıklı bir bedende bu olaylar düzenli bir seyir izler. Canlı vücudunda çeşitli sistemlerin ve bu sistemlere dahil organların işbirliği içinde ortak çalışması ile yaşamın sürekliliği sağlanır. Hastalık, yani bedenin sistem ve organlarının rutin işlevindeki aksamalar, canlı bedeninin normal fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. Bu da yaşam kalitesinde azalmaya veya yaşamı tehdit edebilecek bir takım işlevsel bozuklukların şekillenmesine yol açar.

Lütfen Dikkat!

Okuyacağınız yazılar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Etik ve deontolojik açıdan hastalıkların tedavisine girilmemiştir. Çünkü her hekimin her hangi bir hastalık için uygulayabileceği tedavi yöntemleri ve kullanacağı ilaçlar farklılık gösterebilir. Bu nedenle bir hastalıkla karşılaştığınızda öncelikle veteriner hekiminize danışmalı ve detaylı bilgi almalısınız.

Zoonos Hastalıklar

Lyme Disease (Lyme Hastalığı)

Echinococcosis (Kist Hydatik)

Campylobacteriosis (Campylobacter Enfeksiyonu)

Leptospirosis (Leptospiroz Enfeksiyonu)

Salmonellosis (Salmonelloz Enfeksiyonu)

Rabies (Kuduz)

Trichophytosis (Mantar)

Üriner Sistem Hastalıklar

Üst Üriner Sistem Hastalıklar

Böbrek Yetmezliği

Renal Dysplagia (Böbrek Gelişim Bozukluğu)

Böbrek Tümörleri

Böbrek Kistleri

Hydronephrosis (Hidronefroz)

Nephritis (Böbrek İltihabı)

Glomerulonephritis (Böbrek Kılcal Damarlarının İltihabı)

Ectopic Ureter (Üreter Anomalisi

Pyelonephritis (Böbrek Yangısı)

Alt Üriner Sistem Hastalıklar

İdrar Kaçırma

İdrar Kesesi Taşları

Phimosis (Penis Kılıfının Darlığı)

Prostat Büyümesi

İdrar Kesesi Yırtıkları

Cystitis (İdrar Kesesi yangısı)

İdrar Kesesi Tümörleri

İdrar Kesesi Divertikulumu

Enfeksiyonlar

Viral Enfeksiyonlar

Canine Distemper (Gençlik Hastalığı)

Canine Coranavirus Infection (Corona Virüs Enfeksiyonu)

Aujesky (Yalancı Kuduz)

Canine Herpesvirus Infection (Herpes Virüs Enfeksiyonu)

Infectious Tracheobronchitis-Kennel Cough (Barınak Hastalığı)

Canine Parvo Virus (Kanlı İshal)

Infectious Canine Hepatitis (Viral Karaciğer Enfeksiyonu)

Rabies (Kuduz)

Bakteriyel Enfeksiyonlar

Campylobacteriosis (Campylobakter Enfeksiyonu)

Brucellosis (Brusella Enfeksiyonu)

Leptospirosis (Leptospira Enfeksiyonu)

Lyme Disease (Lyme Hastalığı)

Nocardiosis (Nokardiyazis Enfeksiyonu)

Salmonellosis (Salmonella Enfeksiyonu)

Tetanus (Tetanoz)

Protozoal Enfeksiyonlar

Coccidiosis (Koksidiyoz Enfeksiyonu)

Isosporoidosis (İsospora Enfeksiyonu)

Paraziter Enfeksiyonlar

Toxoplasmosis (Toksoplazma Enfeksiyonu)

Echinococcosis (Kist Hydatik)

Canine Hemobartonellosis

Toksikasyon

Zehirlenmeler

Antifiriz Zehirlenmesi

Organik Fosforlu İnsektisidler İle Zehirlenme

Antu (Alfa Naftil Tyoure) Zehirlenmesi

Arı Sokması Sonucu Zehirlenme

Dicumarol Bileşikleri İle Zehirlenme

Fosfor Zehirlenmesi

Striknin Zehirlenmesi

Barbituratlar İle Zehirlenme

Kalp ve Dolaşım Sistemi

Zehirlenmeler

Heartworm (Kalp Kurdu)

Myocarditis (Kalp Kası Yangısı)

Von Willebrand’s Disease

Endokardiosis

Sindirim Sistemi

Ağız ve Yutak Hastalıkları

Ağızda Yabancı Cisim

Üst Damak Yırtığı

Oropharyngeal Dysphagia Bozuklukları (Yutma Güçlüğü Bozuklukları)

Periodontitis (Dişin Çevre Dokularının İltihabı)

Stomatitis-Glossitis-Gingivitis

Tonsillitis (Bademcik İltihabı)

Epulis

Bağırsak Hastalıkları

Canine Rotavirus (Rotavirüs Enfeksiyonu)

Coccidiosis (Koksidiyoz Enfeksiyonu)

Colitis (Kalın Bağırsak İltihabı)

İnce Bağırsaklarda Yabancı Cisim

Constipation (Kabızlık)

Coccidiosis (Koksidiyoz Enfeksiyonu)

Özafagus ve Mide Hastalıkları

Gastritis (Mide Yangısı)

Midede Yabancı Cisim

Mide Torsiyonu (Mide Dönmesi)

Pankreas Hastalıkları

Pankreatik Yetmezlik

Pancreatitis (Pankreas Yangısı)

Rectum ve Anus Hastalıkları

Anal Keselerin İltihabı

Rectal Prolapse (Rectumun Dışarı Çıkması)

Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık Hastalıkları

Autoimmun Hemolitik Anemi (AIHA)

Discoid Lupus Erythematosus

Myasthenia Gravis

Systemic Lupus Erythematosus

Immun Thrombocytopenia (Trombosit Azalması)

Vogt – Koyanagi – Harada Sendromu

Deri

Deri Hastalıkları

Acne (Kıl Kökü İltihabı)

Pruritis Cutaneus (Kaşıntı)

Allopecia (Kıl Dökülmesi)

Acanthosis Nigricans (Deri Sertleşmesi)

IEczema (Ekzema)

Dermatitis (Deri Yangısı)

Dermatitis Solaris Nasi (Burun Ucunun Güneşe Bağlı Dermatiti)

Gıda Alerjisi

Flea Allergic Disease (Pire Alerjisi)

Pyoderma (Deri İltihabı)

Trichophytosis (Mantar)

Juvenile Pustuler Dermatitis (Yavru Köpeklerin Pustüler Deri Hastalığı)

Interdigital Pyoderma (Ayak Ve Tırnak İltihapları)

Beslenme
Beslenme Hastalıkları

Allotriophagia (Taş Toprak Yeme)

Anorexia (İştahsızlık)

Obesity (Aşırı Şişmanlık)

Osteomalacia (Kemik Yumuşaması)

Osteodystrophy (Kemik Gelişim Bozukluğu)

Rachitism (Raşitizm-Kemik Gelişimindeki Yetersizlik)

Wobbler Sendromu

Esansiyel Yağ Asitleri Eksikliği

Solunum Sistemi

Alt Solunum Sistemi Hastalıkları

Pneumonia (Zatürre)

Bronchitis (Bronşit)

Bronchopneumonia (Akciğerlerin Yangısı)

Akciğer Ödemi

Aspiration Pneumonia (Akciğere Yabancı Cisim Kaçması)

Emphysema (Anfizem)

Üst Solunum Sistemi Hastalıkları

Rhinitis (Burun Mukozasının Yangısı)

Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler

Farengitis (Farenks Yangısı)

Laryngitis (Larenks Yangısı)

Larenks Ödemi

İskelet ve Kas Sistemi

İskelet ve Kas Sistemii Hastalıkları

Alt çenenin Felci

Myositis Eosinophylica

Luxatio Femoris (Kalça Çıkığı)

Legg-Calve-Perthes Hastalığı (LCPD)

Spondylitis Deformans (Omurların Yangıya Bağlı Hasarı)

Myasthenia Gravis

Omuz Çıkığı

Patella Çıkığı (Diz Kapağı Çıkıkları)

Mandibula Kırıkları (Alt Çene Kemiği Kırığı)
Göz ve Kulak
Göz Hastalıkları

Cataract (Katarakt)

Strabismus (Şaşılık)

Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı)

Nystagmus (Göz Titremesi)

Lens Luxationu (Lens Çıkığı)

Keratoconjunctivitis Sicca

Exophthalmus (Göz Çıkığı)

Ectropium (Göz Kapaklarının İçe Dönmesi)

Enophthalmus (Göz Küresinin Küçülmesi)

Ectropium (Göz Kapaklarının Dışa Dönmesi)

Kornea Yaraları

Amaurosis (Bakarkörlük)

Conjunctivitis Follicularis (Üçüncü Göz Kapağının Follikülleri)

Conjunctivitis (Konjonktivit İltihabı)

Glaucoma (Glakom)

Uveitis (Gözün Orta Tabakasının Yangısı)
Göz ve Kulak
Kulak Hastalıkları

Otitis Interna (İç Kulak İltihabı)

Deafness (Sağırlık)

Otomycosis (Kulak Mantarı)

Othaemotom (Kulak Kepçesinde Kan Toplanması)

Otitis Media (Orta Kulak İltihabı)

Otitis Externa (Dış Kulak Yolu İltihabı)
Getinal Sistem
Erkek Getinal Sistem Hastalıkları

Orchitis (Testis Yangısı)

Transmissible Veneral Tumour-TVT (Bulaşıcı Tümör)

Testis Tümörleri ve Kistleri

Cryptorchidism (Testislerin İnmemesi)

Urethritis (Üretra Yangısı)

Testes Hypertrophy (Testis Büyümesi)

Testes Atrophy (Testis Küçülmesi)
Dişi Getinal Sistem Hastalıkları

Mastitis (Meme Bezlerinin Yangısı)

Metritis (Rahim Yangısı)

Vajinitis (Vajen Yangısı)

Vulvutis (Vulva Yangısı

Eclampsia (Gebelikde Kalsiyum Yetmezliği)

Meme Tümörleri

Transmissible Veneral Tumour-TVT (Bulaşıcı Tümör)

Prolapsus Uteri (Uterusun Dışarı Çıkması)

Uterus (Rahim) Yırtıkları
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Hastalıkları

Alt Çenenin Felci

Intervertebral Disc Hernia (İntervertabral Disk Fıtığı)

Kuyruk Felci

Epilepsy (Sara)
Metabolizma
Metabolizma Hastalıkları

Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)

Diabetes Insipidus (Şekersiz Diyabet)

Hypoglycemia (Düşük Kan Şekeri)

Hyperadrenocorticism (Cushing Hastalığı)

Hypoadrenocorticism (Addison Hastalığı)

Hyperparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Aşırı Çalışması)

Hypoparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Yetersiz Çalışması)

Hyperthyroidizm (Troid Bezlerinin Aşırı Çalışması)

Hypothyroidizm (Troid Bezlerinin Yetersiz Çalışması)
Köpeklerde Kanserle Başa Çıkma

Bir köpek sahibinin başına gelebilecek en korkutucu olay herhalde köpeğinin bedeninde olağandışı bir şişkinlik veya kütle bulmaktır. Her ne kadar veteriner hekim tarafından yapılması tavsiye edilen geniş kapsamlı bir muayene gerekiyorsa da, bu köpeğinizin mutlaka kansere yakalandığı anlamına gelmez. Aslında köpeklerde bulunan bir çok şişkinlik veya kütle vakası kist, siğil veya istenmeyen başka bir oluşum olarak teşhis edilmiştir. Bu tür oluşumların kanserojen olmadığı anlamına gelmez, ama ciddi bir araştırma yapılmadan, boş yere üzülmek ve paniklemek de yanlış olur.

Köpeğinizi sık sık incelemek çok önemlidir. Bu sadece kanserli tümörleri bulmak için gerekli değildir, aynı zamanda bazı köpek hastalıkları da şişkinlik veya yumrularla başlayabilir. Son yirmi yıldır köpek kanserleri konusunda yapılan çalışmalar süratle gelişmektedir. Cincinnati Üniversitesi’ nde ki bilim adamları köpeklerdeki bazı kanser türleri için yeni tedavi yöntemleri geliştirmişlerdir ve çalışmalar halen devam etmektedir.

Öncelikle kabul edilmesi gereken kavram tüm tümörlerin kanser olmadığıdır. Bir tümör iyi veya kötü huylu olabilir. İyi huylu tümörler genelde çok ciddi hastalıklara neden olmazlar ve yayılmazlar. Ancak bu tür oluşumları daima dikkatle takip edip yapısında veya dokusunda bir değişiklik olup olmadığını ve farklı bir yapıya dönüşüp dönüşmediğini kontrol etmek gerekir.

Bazı tümörler kötü huylu olabilirler ve çoğunlukla yayılma eğilimindedirler. Bunlar anormal doku üremeleridir ve kanser tanımına girerler. Oluşumlarında bir çok neden olabilmesine rağmen en önemli etken olarak bireysel duyarlılık sayılabilir.

Bazı köpekler diğerlerine oranla kansere daha yatkındır. Bu şanssız ırklara Boxer’ler, Boston Terrier’ler, Cocker Spaniel’ler, Airedale’ler, Border Collie’ler ve Scottish Terrier’ler dahildir. Kısırlaştırılmamış dişi ve erkek köpekler de yüksek risk altındadır. Kanser genellikle orta yaşın üzerindeki köpeklerde ortaya çıkar. Günümüzdeki tıbbi gelişmeler tıpkı insanlarda olduğu gibi gittikçe köpeklerin yaşam süresini de uzatmakta olduğundan, köpek kanserlerinde artış olduğunu gösteren istatistikler yanıltıcıdır.

Bazı kanser tipleri bazı köpek türlerinde daha sık görülür. İri köpekler kemik kanserine yatkındır. Kısa burunlu köpekler cilt, meme, testis ve beyin kanserlerine yatkındır. Labrador, Collie ve Doberman’lar gibi uzun burunlular burun kanserine yakalanabilirler. Boxer’ler cilt, testis, kemik ve lenf bezlerini etkileyen agresif bir kanser türü olan lymphoma’ya hassastır. Cocker Spaniel’ler cilt, anüs, ağız, gırtlak ve meme kanserine karşı hassastır.

Günümüzde kanser tedavilerinde oldukça ilerleme sağlanmıştır. Çoğunlukla kullanılan yöntem kitlesel olarak nispeten küçük boyutlu ve yayılmamış vakalarda kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarıdır. Bu konuda radyoterapi özellikle yüksek oranda başarı sağlamıştır. Ancak bunun içinde belirttiğimiz gibi kanserin yayılmamış olması şarttır. Ayrıca deride veya dış vücut uzuvlarında oluşan kanserlerin tedavisi iç organlarda oluşan tümörlerin tedavisinden daha kolaydır.

Büyük kitleli kanser vakalarında ise uygulanan yöntem biraz daha farklıdır. Bu tür vakalarda öncelikle kitle alınmalı, kemoterapi veya radyoterapi ondan sonra uygulanmalıdır.

Bir köpeğin radyoterapi tedavisi görebilmesi için sağlık durumunun iyi olması, yani radyasyonu tolere edebilecek kadar güçlü olması gerekir. Tedavi köpek için ağrısız da olsa tüy kaybı, tedavi bölgesinde cilt yanıkları ve deri ülserasyonları gibi yan etkileri vardır.

Eğer köpeğiniz herhangi bir kanser tedavisi görmüşse tüm hastalık evresinde iyi beslenmesi çok önemlidir. Çünkü kanser hücreleri üreyebilmek için hastanın vücudundaki gıdayı çalarlar. Özellikle de glikoz ve yağları. Köpeğin gıdasından bu besinleri çıkarmak ve kanserin büyümesine yol açmayacak gıdaları devreye sokmak her ne kadar bir çözüm gibi geliyorsa da, glikoz ve yağlar köpeğin hastalıkla mücadele edebilmesi için gerekli maddelerdir. Bunların alımının azaltılması (aldığı takdirde de bunlar köpek tarafından değil de kanser hücreleri tarafından enerjiye çevrilecektir) köpeğin koku ve tat alma duyularını da azaltacaktır. Köpeğin hem kendini hem de kanser hücrelerini besleyebilecek miktarda gıda alamaması halinde genellikle karaciğer problemleri de başlayacaktır.

Bu gıdalar omeostatic mekanizma için gereklidir. Bu da bedenin glikozlar ve yağlar olmadan düzgün bir fonksiyonu olmayacağı anlamına gelir ve bu yüzden de hayvanlar ve insanlar kanserden ötürü zayıf düşerler.

Kanserin tedavi edilemez aşamalara gelmesini önleyebilmek amacıyla köpek sahiplerinin olası kansere karşı dikkatli olmaları gerekir. Herhangi bir şüphe hali derhal öncelik olarak kabul edilmeli ama bunu yaparken serin kanlı ve mantıklı bir şekilde, gereksiz üzüntüler yaşamadan ve hiç bir ayrıntıyı da ihmal etmeden davranılmalıdır.